Dødsfall etter operasjon for lårhalsbrudd (publisert april 2013) 

 
 

En eldre pasient ble innlagt på grunn av lårhalsbrudd. Pasienten hadde en rekke kjente alvorlige sykdommer, men det ble ansett forsvarlig å operere bruddet. Selve operasjonen var vellykket, men pasienten fikk et illebefinnende få dager etter operasjonen, og døde kort tid etter. 

Operasjon av eldre pasienter med andre alvorlige grunnsykdommer har kjent risiko for komplikasjoner.  Disse blir alltid vurdert opp i mot konsekvens ved ikke å operere pasienten. Hendelsen er grundig gjennomgått i seksjonen.


Publisert 04.04.2013 08:43 | Endret 18.07.2013 10:49 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2011©Sykehuset i Vestfold HF | Pb. 2168, 3103 Tønsberg| Tlf: 33 34 20 00 | Postmottak | Redaktør: Line Jacobsen
Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 17 , Tønsberg | Org.nr: 983 975 259