Skip Navigation Links.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet 


Kysthospitalet
I Stavern ligger Sykehuset i Vestfolds tilbud til pasienter som trenger rehabilitering; klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. Stedet er nok mest kjent som Kysthospitalet ved Stavern, og har sin historie helt tilbake til 1892.

Klinikken er delt i flere avdelinger, og to av disse gir pasienttilbud; rehabiliteringsavdelingen og fysikalsk medisinsk avdeling.
I tillegg finnes det også en egen forskning og utviklingsavdeling, og en service og kontoravdeling.

Kontakt oss
Telefon 33 13 40 00

Åpningstider 
08.00 - 15.30

Telefontid 
08.00 - 15.30


Tverrfaglig samarbeid er klinikkens viktigste virkemiddel, og klinikkens kjernepersonell består av legespesialister, leger under spesialisering, nevropsykolog, syke- og hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører, idrettspedagoger, og sosionom. I tillegg samarbeider vi med logoped og ortopediingeniør, som også har arbeidssted her.

Klinikken er godkjent som gruppe 1-institusjon for spesialisering av leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
Klinikken veileder årlig mange studenter og hospitanter innen de fleste helsefaglige utdanninger på alle nivåer.

Publisert 26.10.2011 14:54 | Endret 13.11.2012 14:31 

 Brosjyrer

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

2011©Sykehuset i Vestfold HF | Pb. 2168, 3103 Tønsberg| Tlf: 33 34 20 00 | Postmottak | Redaktør: Line Jacobsen
Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 17 , Tønsberg | Org.nr: 983 975 259